THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 18; Từ ngày 13/01 đến ngày 17/ 01 năm 2020

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/13/01

Thứ 3/14/01

Thứ 4/15/01

Thứ 5/16/01

Thứ 6/17/01

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Trứng rán

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Thịt bò hầm

Thịt  kho đậu phụ

 Cá rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau vặt   nấu tôm

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau cải nấu thịt

Canh rau vặt   nấu tôm

Canh bí đỏ hầm xương

 

Chiều

 

Phụ

Cháo canh thịt băm

Uống sữa

Cháo xương hầm bí đỏ

Uống sữa

Xôi gấc

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                 HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 17; Từ ngày 06/01 đến ngày 10/ 01 năm 2020

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/06/01

Thứ 3/07/01

Thứ 4/08/01

Thứ 5/09/01

Thứ 6/10/01

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Thịt gà nấu xáo lá chanh

 Cá rim mặn ngọt

Trứng, thịt

Thịt  kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

 

Canh

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau cải nấu thịt

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

 

Phụ

Cháo xương nấu cà rốt

Uống sữa

Cháo thịt bò cà rốt

Xôi đậu

 Uống sữa

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                        HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                        Nguyễn Thị Kim Oanh

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 16; Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01 năm 2020

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/30/12

Thứ 3/31/12

Thứ 4/01/01

Thứ 5/02/01

Thứ 6/03/01

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thit bò, khoai tây

 Tôm rim mặn ngọt

Nghỉ tết dương lịch.

Trứng gà đúc thịt

Thịt gà nấu xáo

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

 

 

 

Canh

 Canh rau vặt nấu tôm

Canh cà chua nấu với đậu phụ

 

 Canh rau vặt nấu thịt nạc

Canh bí xanh nấu xương

 

Chiều

 

Phụ

 Uống sữa

Cháo canh hầm xương

 

 Uống sữa

  Xôi gấc

 

 

Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                        Nguyễn Thị Kim oanh

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 15; Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/23/12

Thứ 3/24/12

Thứ 4/25/12

Thứ 5/26/12

Thứ 6/27/12

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt gà xào sả

 

Trứng rán

Thịt bò hầm cà chua

Cá Kho mặn ngọt

Thịt  rim trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

 

 Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí đỏ nấu thịt

Canh cà chua + đậu phụ

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo  canh thịt

Uống sữa

Xôi gấc

Miến thịt

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                               HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                            

                                                                                          Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 14; Từ ngày 16/12 đến ngày 20/ 12 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/16/12

Thứ 3/17/12

Thứ 4/18/12

Thứ 5/19/12

Thứ 6/20/12

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Trứng rán

Thịt  kho đậu phụ

 Cá rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau vặt nấu thịt

Canh bí xanh hầm xương

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt nấu thịt

Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

 

Phụ

Cháo xương nấu cà rốt

Sữa bột pha

Xôi đậu

Sữa bột pha

Cháo thịt bò cà rốt

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                         HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                         Nguyễn Thị Kim oanh

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 13; Từ ngày 09/12 đến ngày 13/ 12 năm 2019

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/09/12

Thứ 3/10/12

Thứ 4/11/12

Thứ 5/12/12

Thứ 6/13/12

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Trứng đúc thịt

Thịt bò khoai tây

 Cá kho nghệ

Thịt  rim trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

 Canh rau cải nấu thịt

Canh rau vặt   nấu tôm

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt   nấu tôm

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo canh thịt băm

Uống sữa

Cháo thịt gà

Xôi đậu

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                                                           Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 12; Từ ngày 02/09 đến ngày 06/ 12 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/02/12

Thứ 3/03/12

Thứ 4/04/12

Thứ 5/05/12

Thứ 6/06/12

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Trứng rán

Thịt  kho đậu phụ

 Cá rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt

Canh bí xanh hầm xương

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt   nấu tôm

Canh bí đỏ hầm xương

 

Chiều

 

Phụ

Cháo xương hầm bí đỏ

Uống sữa

Cháo canh thịt băm

 Uống sữa

Xôi đậu

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                           Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 11; Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/25/11

Thứ 3/26/11

Thứ 4/27/11

Thứ 5/28/11

Thứ 6/29/11

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt  rim mặn ngọt

Thịt bò hầm

Trứng rán

Thịt gà nấu xáo

Cá Kho nghệ

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh hẹ nấu trứng

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

  Chè khoai

Xôi đậu

Uống sữa

 

 Cháo canh thịt băm 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                         Nguyễn Thị Kim oanh

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 10; Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/18/11

Thứ 3/19/11

Thứ 4/20/11

Thứ 5/21/11

Thứ 6/22/11

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt gà xáo lá chanh

 

Trứng đúc thịt

Thịt bò Khoai tây

Cá Kho mặn ngọt

Thịt  rim trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

 

 Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí đỏ hầm xương

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau cải nấu thịt nạc

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt bò

Uống sữa

Xôi đậu

Uống sữa

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                           Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 09; Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/11/11

Thứ 3/12/11

Thứ 4/13/11

Thứ 5/14/11

Thứ 6/15/11

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Trứng đúc thịt

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Thit rim mặn ngọt

 Cá kho

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau vặt nấu tôm

 Canh rau bông ngót nấu thịt bò

Canh bí xanh hầm xương

Canh hẹ nấu trứng

Canh cà chua đậu phụ

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt bò rau củ 

Uống sữa

 Cháo canh xương lợn

Xôi đậu

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                           HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                              

                                                                                          Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 08; Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/04/11

Thứ 3/05/11

Thứ 4/06/11

Thứ 5/07/11

Thứ 6/08/11

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Trứng rán

Thịt gà nấu xáo

 

 Cá Kho nghệ

Thịt bò hầm

Xúp gà- Bánh mì

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

Muối lạc vừng

 

 

 

 

Canh

Canh cải nấu nấu thịt bò

Canh bí xanh hầm

Canh cà chua nấu trứng

Canh rau vặt nấu tôm

 

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

 Cháo canh  thịt bò

 Chè khoai môn

Uống sữa

Xôi đậu xanh

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                    HIỆU TRƯỞNG

                                                      

 

                                             

                                                                                     Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 07; Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/28/10

Thứ 3/29/10

Thứ 4/30/10

Thứ 5/31/10

Thứ 6/01/11

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo sả

 Cá kho tộ

Trứng gà chiên

Thit bò, khoai tây

Thịt gà nấu xáo, sả

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh củ quả hầm xương

Canh cà chua +đậu phụ

 Canh rau bông ngót nấu thịt bò

Canh cải nấu tôm

Canh bí xanh nấu xương

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt gà

Xôi lạc

  Uống sữa

Cháo thịt bò rau củ 

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                      HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                    Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 06; Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/21/10

Thứ 3/22/10

Thứ 4/23/10

Thứ 5/24/10

Thứ 6/25/10

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Trứng rán

Thịt gà nấu xáo sả

 Cá kho tộ

Thit bò, khoai tây

Trẻ ăn Buffet

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

 

Canh

 Canh rau bông ngót nấu thịt bò

Canh củ quả hầm xương

Canh cà chua +đậu phụ

Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Chiều

 

Phụ

Cháo thịt bò rau củ 

Uống sữa

Cháo thịt gà

  Uống sữa

Xôi lạc + dò chả

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                    HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                     Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 05; Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/14/10

Thứ 3/15/10

Thứ 4/16/10

Thứ 5/17/10

Thứ 6/18/10

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Trứng rán

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Thit bò, khoai tây

 Cá rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu tôm

 Canh rau bông ngót nấu thịt bò

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh cà chua +đậu phụ

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt bò rau củ 

Uống sữa

 Chè bí đỏ nấu nếp

Cháo thịt gà

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                               HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                          Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 04; Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/07/09

Thứ 3/08/10

Thứ 4/09/10

Thứ 5/10/10

Thứ 6/11/10

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Cá Kho nghệ

Thịt  rim mặn ngọt

Thịt bò hầm

Trứng đúc thịt

Thịt gà nấu xáo

 

Phụ mặn

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

 

 

Canh

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh hẹ nấu trứng

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí xanh hầm xương

 

Chiều

 

Phụ

 Cháo canh thịt băm  

Uống sữa

  Xôi đậu

Chè khoai

Uống sữa

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                                       Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; Từ ngày 30/09 đến ngày 04/10 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/30/09

Thứ 3/01/10

Thứ 4/02/10

Thứ 5/03/10

Thứ 6/04/10

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt gà xáo lá chanh

 

Trứng đúc thịt

Thịt bò Khoai tây

Thịt  rim trứng cút

Cá Kho mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt bò

Uống sữa

Cháo thịt gà

Chè khoai

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                                      Nguyễn Thị Kim oanh

 

                                                       

 

                                             

                                             

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; Từ ngày 23/09 đến ngày 27/ 09 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/23/09

Thứ 3/24/09

Thứ 4/25/09

Thứ 5/26/09

Thứ 6/27/09

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt kho  trứng cút

Thịt bò khoai tây

Thịt gà xào sả

Cá tươi Kho nghệ

Trứng đúc thịt

 

Phụ mặn

 

 

 

 Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau ngót nấu tôm

Canh rau vặt nấu thịt

Canh bí xanh hầm xương

 

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

 

Phụ

Uống sữa

 Chè đậu xanh nấu nếp

Uống sữa

Cháo thịt nạc nấu cà rốt

Cháo canh xương

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                                                 Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 01; Từ ngày 16/09 đến ngày 20/ 09 năm 2019

 

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/16/09

Thứ 3/17/09

Thứ 4/18/09

Thứ 5/19/09

Thứ 6/20/09

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Trứng rán

Thịt  kho đậu phụ

 Cá rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt

Canh bí xanh hầm xương

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau bông ngót nấu tôm

Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

 

Phụ

Cháo xương hần bí đỏ

Uống sữa

Cháo canh thịt băm

 Uống sữa

Cháo thịt bò rau củ

 

 

 Lưu ý: Nếu có điều chỉnh thực đơn thì ghi vào cột ghi chú;                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

                                             

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Kim oanh

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 04; tháng 05 Từ ngày 20/05  đến ngày 24/05 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/20/05

Thứ 3/21/05

Thứ 4/22/05

Thứ 5/23/05

Thứ 6/24/05

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Trứng đúc thịt

Thịt gà nấu xáo lá chanh

  Muối lạc vừng

 Thịt  kho đậu phụ

Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh rau vặt hầm xương

Canh cà chua nấu thịt bò

Canh rau vặt nấu tép

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

Phụ

Chè đậu đen

Uống sữa

  Cháo xương

 Uống Sữa

Chè đậu đen 

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Trứng đúc thịt

Thịt gà nấu xáo lá chanh

  Muối lạc vừng

 Thịt  kho đậu phụ

Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh rau vặt hầm xương

Canh cà chua nấu thịt bò

Canh rau vặt nấu tép

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

Phụ

Chè đậu đen

Uống sữa

  Cháo xương

 Uống Sữa

Chè đậu đen 

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Miến thịt nạc

 

Cháo tim

 

Uống sữa

 

 Cháo thịt nạc

 

Uống sữa

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; tháng 05 Từ ngày 13/05  đến ngày 17/05 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/13/05

Thứ 3/14/05

Thứ 4/15/05

Thứ 5/16/05

Thứ 6/17/05

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo sả

Trứng, đúc thịt

  Muối lạc vừng

Cá sốt cà chua

Thịt  rim trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt, nấu tôm

Canh cà chua- đậu phụ, nấu thịt bò

Canh rau vặt nấu tôm

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo canh xương

 Uống sữa

Cháo thịt gà

Chè đậu đen 

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Thịt gà nấu xáo sả

Trứng đúc thịt

  Muối lạc vừng

Cá sốt cà chua

Thịt  rim trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

Canh cà chua- đậu phụ, nấu thịt bò

  Canh rau vặt nấu tôm

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo canh xương

Uống sữa

Cháo thịt gà

Chè đậu đen 

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo tim cật

 

Uống sữa

 

Miến thịt bò

 

Uống sữa

 

Cháo thịt nạc

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 05 Từ ngày 06/05  đến ngày 10/05 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/06/05

Thứ 3/07/05

Thứ 4/08/05

Thứ 5/09/05

Thứ 6/10/05

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt bò hầm cà chua

Trứng đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Muối lạc, vừng

Thịt  kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

Canh thịt bò nấu cà  chua

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

Cháo thịt bò

Uống sửa

Chè đậu đen

Uống sữa

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

 Thịt bò hầm cà chua

Trứng đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Muối lạc vừng

Thịt  kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

Canh rau bông ngót nấu thịt 

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

 Canh thịt bò nấu cà  chua

Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

Cháo thịt bò

Uống sửa

Chè đậu đen

Uống sữa

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt nạc

 

Uống sữa

 

Cháo tim cật

 

Uống sữa

 

Miến thịt bò

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 01; tháng 05 Từ ngày 29/04 đến ngày 04/05 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Thứ 7/04/05

Bù ngày thứ 2

Thứ 2/29/04

Thứ 3/30/04

Thứ 4/01/05

Thứ 5/02/05

Thứ 6/03/05

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

  Mặn

NGHĨ NGÀY LỄ

NGHĨ NGÀY LỄ

NGHĨ NGÀY LỄ

 Thịt gà nấu xáo

Trứng đúc thịt

Thịt bò hầm cà chua

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

 

 

 

Canh bí xanh hầm xương 

Canh rau vặt nấu tép 

Bí đỏ hầm xương

Chiều

Phụ

 

 

 

   Uống Sữa

Cháo canh xương

Uống Sữa

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

NGHĨ NGÀY LỄ

NGHĨ NGÀY LỄ

NGHĨ NGÀY LỄ

 Thịt gà nấu xáo

Trứng đúc thịt

Thịt bò hầm

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

 

 

 

Canh bí xanh hầm xương 

Canh rau vặt nấu tép 

Canh bí đỏ hầm xương

Chiều

Phụ

 

 

 

   Uống Sữa

Cháo canh xương

Uống Sữa

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

Cháo tim

Uống Sữa

Miến thịt nạc

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 4; tháng 04 Từ ngày 22 đến ngày 26/04 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/22/04

Thứ 3/23/04

Thứ 4/24/04

Thứ 5/25/04

Thứ 6/26/04

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

  Mặn

Trứng rán

 Thịt gà  xáo  lá chanh

Cá kho tươi kho nghệ

Thịt bò hầm

Thịt kho Trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc 

Canh bí xanh hầm xương 

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép 

  Canh bí xanh hầm xương 

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

   Uống Sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

Chè đậu đen

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Trứng rán

 Thịt gà  xáo  lá canh

Cá kho tươi kho nghệ 

Thịt bò hầm

Thịt kho Trứng cút

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh bí xanh hầm xương 

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép 

Canh bí xanh hầm xương 

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

   Uống Sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

 Chè đậu đen

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Miến thịt bò

 

Cháo tim

 

Uống Sữa

 

 Cháo thịt nạc

 

Uống Sữa

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; tháng 04 Từ ngày 15 đến ngày 19/04 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/15/04

Thứ 3/16/04

Thứ 4/17/04

Thứ 5/18/04

Thứ 6/19/04

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

  Mặn

NGHĨ BÙ NGÀY DỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trứng rán

 Thịt gà  xáo nấu xáo

Cá rim măn ngọt

Thịt bò hầm cà chua

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

 

Canh rau cải nấu thịt nạc 

Canh bí xanh hầm xương 

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép 

 

Chiều

Phụ

 

Cháo canh xương

Uống sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

NGHĨ BÙ NGÀY DỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trứng rán

 Thịt gà  xáo nấu xáo

Cá rim măn ngọt

Thịt bò hầm cà chua

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

 

Canh rau cải nấu thịt nạc 

Canh bí xanh hầm xương 

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép 

 

Chiều

Phụ

 

Cháo canh xương

   Uống Sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

Uống sửa

Cháo tim

 

 Cháo thịt nạc

 

Miến thịt nạc

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 04 Từ ngày 08 đến ngày 12/04 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/08/04

Thứ 3/09/04

Thứ 4/10/04

Thứ 5/11/04

Thứ 6/12/04

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

  Mặn

Trứng rán

 Thịt gà  xáo  lá chanh

Cá kho tươi kho nghệ

Thịt bò hầm

Thịt kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc 

Canh bí xanh hầm xương 

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép 

  Canh bí xanh hầm xương 

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

   Uống Sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

 Chè đậu đen

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Trứng rán

 Thịt gà  xáo  lá canh

Cá kho tươi kho nghệ 

Thịt bò hầm

Thịt kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

Canh rau vặt nấu tép 

Canh bí xanh hầm xương 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh bí xanh hầm xương 

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt

 

Canh rau vặt nấu tép 

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

   Uống Sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

 Chè đậu đen

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Miến thịt bò

 

Cháo tim

 

Uống Sữa

 

 Cháo thịt nạc

 

Uống Sữa

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 01; tháng 04 Từ ngày 01 đến ngày 05/04 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/01/04

Thứ 3/02/04

Thứ 4/03/03

Thứ 5/04/04

Thứ 6/05/04

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

  Mặn

Cá kho tộ 

 Thịt gà nấu xáo  sả

Trứng rán

Thịt bò hầm

 Thịt gà nấu xáo  lá chanh

 

Phụ mặn

Muối lạc vừng

 

 

 

 

 

Canh

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt bò

Canh bí xanh hầm xương 

Canh rau bông ngót nấu tôm

Canh hẹ nấu trứng gà

  Canh bí xanh hầm xương 

 

 

Chiều

Phụ

 Cháo thịt bò

   Uống Sữa

Cháo canh thịt bò

Uống Sữa

 Chè đậu đen

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Cá kho tộ 

 Thịt gà nấu xáo  sả

Trứng rán

 Thịt bò hầm

 

 Thịt gà nấu xáo  lá chanh

 

Phụ mặn

Muối lạc vừng

 

 

 

 

 

Canh

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt bò

Canh bí xanh hầm xương  

Canh rau bông ngót nấu tôm

Canh hẹ nấu trứng gà

  Canh bí xanh hầm xương 

 

Chiều

Phụ

 Cháo thịt bò

   Uống Sữa

Cháo canh thịt bò

Uống Sữa

 Chè đậu đen

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

Uống sữa

Cháo tim

Uống sữa

Cháo thịt gà

Miến thịt bò

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 04; tháng 03 Từ ngày 25 đến ngày 29/03 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/25/03

Thứ 3/26/03

Thứ 4/27/03

Thứ 5/28/02

Thứ 6/29/03

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

  Mặn

Trứng cút rim cà chua

Thịt bê hấp sả

 Thịt gà nấu xáo  sả

Cá kho tộ 

 Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương bò

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt bò

  Canh hẹ nấu trứng gà

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

   Cháo thịt gà

Uống Sữa

 Cháo thịt bò

 Chè đậu xanh

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Trứng cút rim cà chua

Thịt bê nấu  cà chua

 Thịt gà nấu xáo  sả

Cá kho tộ 

 Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương bò

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt bò

  Canh hẹ nấu trứng gà

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

 Cháo thịt gà

Uống Sữa

 Cháo thịt bò

 Chè đậu xanh

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 Miến thịt bò

 

Uống sữa

 

Cháo  thịt gà

 

Uống sữa

 

Cháo trứng

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; tháng 03 Từ ngày 18 đến ngày 22/03 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/18/03

Thứ 3/19/03

Thứ 4/20/03

Thứ 5/21/02

Thứ 6/22/03

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Cá kho tộ

 Thịt bò hầm

Trứng rán

 Thịt bò hầm cà chua

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt bò

Canh hẹ nấu trứng gà

Canh bí xanh nấu xương bò

   Canh rau vặt nấu tôm tươi

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt gà

Uống Sữa

Cháo thịt bò

Xôi đậu + Trứng rán

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Cá kho tộ

 Thịt bò hầm

Trứng rán

 Thịt bò hầm cà chua

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

  Canh cà chua + đậu phụ nấu thịt bò

Canh hẹ nấu trứng gà

Canh bí xanh nấu xương bò

 Canh rau vặt nấu tôm tươi

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt gà

Uống Sữa

Cháo thịt bò

Xôi đậu + Trứng rán

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo tim thịt gà

 

Uống sữa

 

Cháo  thịt bò

 

Uống sữa

 

Miến thịt bò

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 03 Từ ngày 11 đến ngày 15/03 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/11/03

Thứ 3/12/03

Thứ 4/13/03

Thứ 5/14/02

Thứ 6/15/03

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt bò hầm cà chua

Trứng đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Cá kho nghệ

Thịt  kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

Cháo thịt bò

Uống sữa

Cháo thịt gà

Uống sữa 

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

 Thịt bò hầm cà chua

Trứng đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Cá kho nghệ

Thịt  kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau bông ngót nấu thịt 

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

Cháo canh xương

Cháo thịt bò

Uống sữa

Cháo thịt gà

Uống sữa 

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt nạc

 

Uống sữa

 

Cháo tim cật

 

Uống sữa

 

Miến thịt bò

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 01; tháng 03 Từ ngày 04 đến ngày 08/03 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/04/03

Thứ 3/05/03

Thứ 4/06/03

Thứ 5/07/02

Thứ 6/08/03

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt gà nấu xáo sả

 

Trứng đúc thịt nạc

Thịt bò Khoai tây

Thịt  kho trứng cút

Cá Kho mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tép

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh rau vặt nấu tép

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt gà

Cháo canh xương

Uống sữa

Cháo thịt bò

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

 Thịt gà nấu xáo sả

 

Trứng đúc thịt nạc

Thịt bò Khoai tây

Thịt  kho trứng cút

Cá Kho mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tép

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh rau vặt nấu tép

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo thịt gà

Cháo canh xương

Uống sữa

Cháo thịt bò

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt nạc

 

Uống sữa

 

Miến thịt bò

 

Cháo tim cật

 

Uống sữa

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 04; tháng 02 Từ ngày 25 đến ngày 01/ 03 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/25/02

Thứ 3/26/02

Thứ 4/27/02

Thứ 5/28/02

Thứ 6/01/03

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Thịt  kho đậu phụ

Thịt bò Khoai tây

Cá Kho tộ

 Thịt gà nấu xáo

Lá chanh

Trứng đúc thịt nạc

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

 Canh rau vặt nấu tép

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí xanh hầm xương

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

 Uống sữa

 Cháo canh xương

Xôi đậu giò chả

  Uống sữa

 Cháo thịt gà

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

 Thịt  kho đậu phụ

Thịt bò Khoai tây

Cá Kho tộ

 Thịt gà nấu xáo

Lá chanh

Trứng đúc thịt nạc

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

 Canh rau vặt nấu tép

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí xanh hầm xương

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

 Uống sữa

 Cháo canh xương

Xôi đậu giò chả

  Uống sữa

 Cháo thịt gà

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt nạc

 

Uống sữa

 

Miến thịt bò

 

Cháo tim cật

 

Uống sữa

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; tháng 02 Từ ngày 18 đến ngày 22/ 02 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/18/012

Thứ 3/19/02

Thứ 4/20/02

Thứ 5/21/02

Thứ 6/22/02

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 Trứng gà đúc thịt nạc

 Thịt  kho đậu phụ

Thịt gà nấu xáo

sả

 Cá rim mặn ngọt

Thịt bò Khoai tây

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

 Uống sữa

Xôi gấc + muối lạc

Uống sữa

  Cháo thịt gà

 Cháo canh xương

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

 Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt  kho đậu phụ

Thịt gà nấu xáo sả

Cá rim mặn ngọt

Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh bí xanh hầm xương

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

 Uống sữa

Xôi gấc + muối lạc

Uống sữa

 Cháo thịt gà

 Cháo canh xương

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt nạc

 

Cháo thịt bò

 

Cháo tim

 

Miến thịt nạc

 

 Uống Sữa

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 02 Từ ngày 11 đến ngày 15/ 02 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/11/012

Thứ 3/12/02

Thứ 4/13/02

Thứ 5/14/02

Thứ 6/15/02

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

 

 

 

 Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt bò Khoai tây

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

 

 

 

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

 

 

 

 Uống sữa

 Cháo xương

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

 

 

 

 Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

 

 

 

 

Canh

 

 

 

Canh cà chua + thịt đậu phụ

 Canh rau vặt nấu tép

 

Chiều

Phụ

 

 

 

 Uống sữa

 Cháo xương

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 

 

 

  

 

 

Cháo thịt nạc

 

 Miến thịt bò

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 04; tháng 01 Từ ngày 28  đến ngày 01/ 02 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/28/01

Thứ 3/29/01

Thứ 4/30/01

Thứ 5/31/02

Thứ 6/01/02

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

 Cá rim mặn ngọt

Thịt  kho đậu phụ

Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau cải nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép

Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

Phụ

Cháo canh thịt băm

Uống sữa

 Cháo thịt gà

 Uống sữa

Xôi gấc + giò chả

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

 Cá rim mặn ngọt

Thịt kho đậu phụ

Thịt bò hầm

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau cải nấu thịt

 Canh rau vặt nấu tép

Canh rau cải nấu thịt

 

Chiều

Phụ

Cháo canh thịt băm

Uống sữa

 Cháo thịt gà

 Uống sữa

 Xôi gấc + giò chả

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Uống Sữa

 

Cháo tim cật

 

 

  Cháo thịt nạc

 

 

Miến thịt bò

 

Uống Sữa

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; tháng 01 Từ ngày 21 đến ngày 25/01 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

 

Thứ 2/21/01

Thứ 3/22/01

Thứ 4/23/01

Thứ 5/24/01

Thứ 6/25/01

 

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo

Thịt kho trứng chim cút

 Cá rim mặn ngọt

Thịt bò, khoai tây

Trứng gà đúc thịt nạc

 

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

 

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tép

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo xương, cà rốt

Bánh bột mì rán

 Xôi gấc + lạc vừng

Bánh + Sữa

 

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Thịt gà nấu xáo sả

Thịt kho trứng chim cút

Cá rim mặn ngọt

Thịt bò hầm khoai tây

Trứng gà đúc thịt nạc

 

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

 

 

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

  Canh rau vặt nấu tép

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 Canh rau cải nấu thịt

 

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

 Cháo xương,cà rốt

Bánh bột mì rán

 Xôi gấc + Lạc vừng

Bánh + Sữa

 

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

 Cháo tim

 

 

 

  Uống Sữa

 

 

Miến thịt nạc

 

Uống sữa

 

Cháo thịt nạc

 

 

 

Cháo tim cật

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 01 Từ ngày 14 đến ngày 18/ 01 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/14/01

Thứ 3/15/01

Thứ 4/16/01

Thứ 5/17/01

Thứ 6/18/01

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt bò, khoai tây

Thịt gà nấu xáo

 Cá thu sốt cà chua

Thịt viên rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

 Canh rau cải nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Chiều

Phụ

Bánh + Sữa

 Xôi gấc + trứng rán

Uống sữa

 Cháo thịt gà

 Miến thịt nạc

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt bò, khoai tây

Thịt gà nấu xáo

 Cá thu sốt cà chua

Thịt viên rim mặn ngọt

 

Phụ mặn

 

 

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

 Canh rau cải nấu thịt

Canh rau vặt nấu tép

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Chiều

Phụ

Bánh + Sữa

 Xôi gấc + trứng rán

Uống sữa

 Cháo thịt gà

 Miến thịt nạc

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt  nạc

 

 

  Uống Sữa

 

 

Cháo tim cật

 

Miến thịt nạc

 

 

Uống Sữa

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 01 Từ ngày 07  đến ngày 11/ 01 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

Ghi chú

 

Thứ 2/07/01

Thứ 3/08/01

Thứ 4/09/01

Thứ 5/10/01

Thứ 6/11/01

 

 

 

Mẫu giáo

 

 

Trưa

 

Mặn

Thịt bò hầm

Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

 Cá rim mặn ngọt

Thịt kho trứng cút

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt nấu thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Chiều

Phụ

Bánh bột nếp ngào mật

Cháo canh thịt băm

Uống sữa

 Cháo thịt bò

 Xôi gấc + trứng rán

 

 

Nhà trẻ

 

Trưa

Mặn

Thịt bò hầm

Trứng gà đúc thịt nạc

Thịt gà nấu xáo lá chanh

 Cá rim mặn ngọt

Thịt kho trứng cút

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt nấu thịt

Canh bí xanh nấu tôm

 

Chiều

Phụ

Bánh bột nếp ngào mật

Cháo canh thịt băm

Uống sữa

 Cháo thịt bò

 Xôi gấc + trứng rán

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Cháo thịt  nạc

 

 

  Uống Sữa

 

 

Cháo tim cật

 

Miến thịt nạc

 

 

Uống Sữa

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 01; tháng 01 Từ ngày 31/12/ 2018 đến ngày 05/ 01 năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

     Thứ 7 ngày 05/01

 

Thứ 2/31/12

Thứ 3/01/01

Thứ 4/02/01

Thứ 5/03/01

Thứ 6/04/01

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

Trưa

 

Mặn

 

 NGHĨ TÊT DƯƠNG LỊCH

 

 

NGHĨ TÊT DƯƠNG LỊCH

Trứng đúc thịt

Thịt gà nấu xáo

 Cá kho nghệ

Thịt viên rim

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt nấu thịt

Canh bí xanh nấu tôm

Chiều

Phụ

Miến thịt nạc

Uống sữa

Cháo  thịt gà

 Bánh bột nếp ngào mật

 

Nhà trẻ

Trưa

  Mặn

 

NGHĨ TÊT DƯƠNG LỊCH

 

 

NGHĨ TÊT DƯƠNG LỊCH

Trứng đúc thịt

Thịt gà nấu xáo

 Cá kho nghệ

Thịt viên rim

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau vặt

 Canh bí  xanh nấu tôm

Chiều

Phụ

Miến thịt nạc

Uống sữa

Cháo  thịt gà

 Bánh bột nếp ngào mật

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

NGHĨ TÊT DƯƠNG LỊCH

 

 

NGHĨ TÊT DƯƠNG LỊCH

 

Uống Sữa

 

 

Cháo tim cật

 

Miến thịt nạc

 

 

Uống Sữa

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 04; tháng 12 Từ ngày 24 đến ngày 28/ 12 năm 2018

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

     Ghi chú

 

Thứ 2/24/12

Thứ 3/25/12

Thứ 4/26/12

Thứ 5/27/12

Thứ 6/28/12

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

Trưa

 

Mặn

Trứng đúc thịt

Thịt bò khoai tây

 Cá kho nghệ

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Thịt rim trứng chim cút

 

Phụ mặn

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh bí dỏ hầm xương

Canh bắp cải nấu thịt

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

Phụ

Miến thịt nạc

Cháo  thịt gà đậu xanh

Cháo xương

Uống sữa

 Xôi gức + Muối lạc

 

 

Nhà trẻ

Trưa

  Mặn

Trứng đúc thịt

Thịt bò khoai tây

 Cá kho nghệ

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Thịt rim trứng chim cút

 

Phụ mặn

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh bí đỏ hầm xương

 Canh bắp cải nấu thịt

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

Phụ

Miến thịt nạc

Cháo  thịt gà đậu xanh

Cháo xương

Uống sữa

 Xôi gức + Muối lạc

 

 

Thực đơn trẻ suy dinh dưỡng

 

Uống sữa

 

 

Cháo thịt nạc

 

 

 

Uống sữa

 

 

Miến thịt nạc

 

 

Cháo thịt bò

8h 15p từ thứ 2 đến thứ 6 trẻ sdd ăn thêm

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 03; tháng 12 Từ ngày 17 đến ngày 21/ 12 năm 2018

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

     Ghi chú

 

Thứ 2/17/12

Thứ 3/18/12

Thứ 4/19/12

Thứ 5/20/12

Thứ 6/21/12

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

Trưa

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo

 Cá kho tộ

Trứng đúc thịt

Thịt bò sốt cà chua

Thịt kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh cà chua thịt đậu phụ

Canh rau cải thịt băm

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo  thịt gà đậu xanh

Xôi gức + Muối lạc

cháo thịt nạc rau lá

 Bánh bột nếp ngào mật

 

 

Nhà trẻ

Trưa

  Mặn

Thịt gà nấu xáo

 Cá kho tộ

Trứng đúc thịt

Thịt bò sốt cà chua

Thịt kho đậu phụ

 

Phụ mặn

 

Muối lạc vừng

 

 

Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí đỏ hầm xương

Canh rau bông ngót nấu thịt

Canh cà chua thịt đậu phụ

Canh rau cải thịt băm

Canh rau vặt nấu tôm

 

Chiều

Phụ

Uống sữa

Cháo  thịt gà đậu xanh

Xôi gức + Muối lạc

cháo thịt nạc rau lá

 Bánh bột nếp ngào mật

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 02; tháng 12 Từ ngày 10 đến ngày 14/ 12 năm 2018

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

     Ghi chú

 

Thứ 2/10/12

Thứ 3/11/12

Thứ 4/12/12

Thứ 5/13/12

Thứ 6/14/12

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

Trưa

 

Mặn

Thịt nạc hấp trứng gà

Thịt bò hầm cà rốt

 Cá viên kho

Trứng cút rim thịt

Thịt gà xào sẵ

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh rau vặt thịt băm

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí xanh hầm xương

 

Chiều

Phụ

Miến thịt bò

Uống sữa

Cháo canh thịt băm

 Uống sũa

Cháo xương rau củ

 

 

Nhà trẻ

Trưa

  Mặn

Thịt nạc hấp trứng gà

Thịt bê hầm cà rốt

 Cá viên kho

Trứng cút rim thịt

Thịt gà xào sẵ

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

 

 

Canh

Canh rau cải nấu thịt nạc

Canh rau vặt thịt băm

Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt nấu tôm

Canh bí xanh hầm xương

 

Chiều

Phụ

Miến thịt bò

Uống sữa

Cháo canh thịt băm

 Uống sữa

Cháo xương rau củ

 

 

 

 

THỰC ĐƠN CỦA TRẺ TUẦN 01; tháng 12 Từ ngày 03 đến ngày 07/ 12 năm 2018

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

 

 

Nhóm lớp

Bữa ăn

Món

Thực đơn

     Ghi chú

 

Thứ 2/3/12

Thứ 3/4/12

Thứ 4/5/12

Thứ 5/6/12

Thứ 6/7/12

 

 

 

 

 

Mẫu giáo

Trưa

Nước uống

Nước sôi

Nước sôi

Nước sôi

Nước sôi

Nước sôi

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Trứng đúc thịt nạc

Thịt viên kho

Cá rim mặn ngọt

Thịt bò om khoai tây

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh rau vặt nấu tôm

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt thịt băm

 Canh củ quả

 

Chiều

Phụ

Xôi gức + muối lạc

Miến thịt bò

 Uống sữa

Cháo  thịt gà đậu xanh

Uống sữa

 

Thực đơn bổ sung cho trẻ SDD

Cháo thịt

 Cháo tim cật

Miến thịt nạc

 Uống sữa

Cháo óc

8h 15p từ thứ 2 đến thứ 6 trẻ sdd ăn thêm

 

 

 

 

 

Nhà trẻ

Trưa

Nước uống

Nước sôi

Nước sôi

Nước sôi

Nước sôi

Nước sôi

 

Mặn

Thịt gà nấu xáo lá chanh

Trứng đúc thịt nạc

Thịt viên kho

Cá rim mặn ngọt

Thịt bò om khoai tây

 

Phụ mặn

 

 

Muối lạc vừng

 

Muối lạc vừng

 

Canh

Canh bí xanh hầm xương

Canh  rau vặt nấu tôm

 Canh cà chua + thịt đậu phụ

Canh rau vặt thịt băm

 Canh củ quả

 

Chiều

Phụ

  Xôi gức + muối lạc

Miến thịt bò

 Uống sữa

 Cháo  thịt gà đậu xanh

Uống sữa