Trường Mầm non Sơn Trường có 2 điểm trường. Điểm trường chính đóng tại xóm 3, điểm trường lẻ đóng tại xóm 6 xã Sơn Trường. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên gồm 20 người( trong đó có 3 CBQL; 13 giáo viên và 4 nhân viên). Tổng số 8 nhóm lớp (trong đó có 2 nhóm trẻ và 6 lớp mẫu giáo). Tổng số cháu toàn trường 286 cháu(trong đó cháu nhà trẻ 60 cháu; MG3T. 81 cháu; MG4T. 69 cháu; MG5T. 76 cháu). Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ; 100% giáo viên giỏi trường, có 1-2 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, hàng năm có 10-12 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến. Hàng năm nhà trường đạt các chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ huy động trẻ MG đạt 100%, tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 31% trở lên. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ 5 tuổi đạt 98%; trẻ ở các độ tuổi khác 91%. Tổ chức cho 100% trẻ ăn bán trú tại trường; hàng năm 100% được đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất.